Český katalog firem & obchodních příležitostí

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Znáte factoring? Proč by vás měl zajímat a jaké jsou jeho výhody

Těchto služeb využívají obvykle větší firmy. Financuje se pohledávkami a může být v některých situacích zajímavou alternativou k úvěru v bance. Ať už chcete předat dále správu pohledávek, efektivněji plánovat cashflow nebo máte problémy s neplatícími zákazníky, tady všude se vám může hodit.


Princip fungování


V zásadě jde o princip odkupu krátkodobých pohledávek. Ten definuje faktoringová smlouva. Klient se ve smlouvě zaváže k tomu, že veškeré pohledávky budou postupovány faktoringové společnosti. Faktoringová společnost vám poskytne peníze a o pohledávku se dále stará sama. Výhodou tak samozřejmě je, že máte finance za dodanou práci nebo služby ihned k dispozici a nemusíte čekat na proplacení faktury. Žádná faktoringová společnost to ale samozřejmě nedělá jen tak, proto je zde faktoringový poplatek, který obsahuje dvě složky, a sice náklady na samotný factoring a úrokovou sazbu. Rozlišujeme dva druhy faktoringu:


* regresní


* bezregresní


Obě varianty se liší jednak mírou rizika, které nese faktoringová společnost a také z toho plynoucími náklady na službu. Regresní factoring vyjadřuje situaci, kdy faktoringová společnost nenese riziko za neproplacenou pohledávku odběratele, proto také ztrácíte po uplynutí lhůty splatnosti nárok na finanční prostředky od faktoringové společnosti. Bezregresní factoring pak toto riziko na faktoringovou společnost přenáší, ale jsou s tím samozřejmě spojeny také vyšší náklady na samotnou službu. U odběratelů jsou potom stanoveny limity.


Proč je služba výhodná?


Výhody faktoringu jsou zřejmé. Není to pouze o neschopnosti odběratelů splácet, ale může se vám to hodit také v těch případech, kdy odběratel chce fakturu s dlouhou dobou splatnosti. Potom byste dlouho čekali na finance za vámi dodané zboží nebo služby. Při využití faktoringu je získáte ihned. Snížíte si také administrativní náklady a s financemi můžete lépe nakládat, plánovat investice apod.