Český katalog firem & obchodních příležitostí

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Statisíce firem nezveřejnilo účetní závěrku. Hrozí jim zrušení

Firmy mají ze zákona povinnost zveřejnit výsledky svého hospodaření. V roce 2016 přitom nezveřejnilo účetní závěrku 60 % firem a v roce 2017 to je zatím 68 % firem. Nejvíce takových firem je v Praze. Ta je následována Jihomoravským a Libereckým krajem. Na druhém konci spektra je Královehradecký kraj, následovaný Pardubickým a Jihočeským krajem. Důvody, proč firmy nezveřejňují účetní závěrku, jsou dány zejména nedostatečnou vymahatelností práva v této oblasti. Novela zákona o obchodních korporacích však přinese zásadní změnu, o které byste rozhodně měli vědět.


Kterým firmám bude hrozit zrušení?


Novela zákona je zatím v přípravě, ale jisté je, že ke změnám zde dojde, jelikož je situace dlouhodobě kritizována. Dle novely se chystá to, že pokud nepředloží firma ve dvou po sobě jdoucích letech účetní závěrku, bude rejstříkovým soudem, u kterého je vedena, vyzvána k nápravě situace. Jestliže firma neučiní nápravu, soud pak zahájí řízení o jejím zrušení.


Ve skutečnosti však zrušení hrozí pouze nekontaktním firmám, aktivní firmy se jej obávat nemusejí. Nekontaktní firmou se pak v právní řeči rozumí taková, která:


* nezaloží do sbírky listin dva roky po sobě účetní závěrku


* nebude ji možno doručit výzvu o dodání chybějící účetní závěrky


Stát si od tohoto kroku slibuje vyčištění obchodního rejstříku od neaktivních firem, které dlouhodobě nevykazují žádnou obchodní činnost.


Důvody pro nezveřejnění účetní závěrky


Reálně existuje samozřejmě řada důvodů, proč firmy nezveřejňují účetní závěrku. Ať už jsou to důvody konkurenční, nebo jiné. Od roku 2016 však je důvodů pro nezveřejnění účetní závěrky mnohem méně. Novela zákona o účetnictví totiž tehdy zrušila pro většinu firem povinnost přiložit k účetní závěrce výkaz zisků a ztrát. Řadu informací, které podnikatelé mnohdy nechtějí zveřejnit, již tak účetní závěrka obsahovat nemusí.