Český katalog firem & poptávky

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Finanční správa nesmí zadržovat nespornou část odpočtu DPH

Dosavadní běžnou praxí bylo, že v případě pochybností nad některou z položek plnění, byl jednoduše zadržen subjektu nadměrný odpočet celý. Tato nesporná část nadměrného odpočtu se tak k firmám dostala až po ukončení řízení příslušného finančního úřadu.

... celý článek

Plátce DPH nebo identifikovaná osoba? Podání pro správce daně

Jako plátci DPH máte řadu povinností, které je třeba dodržovat, jinak hrozí postih ze strany finanční správy. Ta vám v případě nesplnění podmínek nebo nesrovnalostí ve vašich pravidelných přehledech, může uložit poměrně značnou pokutu.

... celý článek

Nespolehliví plátci DPH ubývají. Je však více podnikatelů s dluhem na DPH

V uplynulém roce se snížil počet tzv. nespolehlivých plátců DPH. Dle dostupné statistiky se nejčastěji jedná o společnosti s ručením omezeným, které mají tržby do 10 milionů a sídlí v Praze.

... celý článek

Kontrolní hlášení k DPH a elektronické podání

Pokud jste plátci DPH, máte povinnost kromě přiznání k DPH podat také tzv. kontrolní hlášení. Tato povinnost se vás netýká, pokud nejste plátce DPH nebo jste tzv. identifikovaná osoba.

... celý článek

Změna režimu skladových zásob a uplatnění DPH. Jak na to

Stali jste se plátci DPH a nevíte, jak uplatnit odpočet po inventuře? Můžeme si to ukázat na konkrétním příkladu. Předpokládejme tedy, že jste nově měsíčními plátci DPH.

... celý článek

Počet plátců DPH v Česku překonal hranici půl milionu

K březnu 2019 je v České republice již 501 878 ekonomických subjektů, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty. Křivka nárůstu je však oproti letům 2016 a 2017 klesající. U vedených letech byl meziroční přírůstek plátců DPH 5,6 %, ale v letošním roce je to meziročně už pouze ani ne 1 %.

... celý článek