Český katalog firem & obchodních příležitostí

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Plátce DPH nebo identifikovaná osoba? Podání pro správce daně

Jako plátci DPH máte řadu povinností, které je třeba dodržovat, jinak hrozí postih ze strany finanční správy. Ta vám v případě nesplnění podmínek nebo nesrovnalostí ve vašich pravidelných přehledech, může uložit poměrně značnou pokutu. Z administrativního hlediska podáváme:


* přiznání k DPH


* kontrolní hlášení


* souhrnné hlášení


Plátce DPH


Jako plátci DPH musíme podávat přiznání k DPH za každé jednotlivé zdaňovací období. Platí to i pro případy, kdybychom neměli žádné plnění. Rovněž je třeba odevzdat kontrolní hlášení. Souhrnné hlášení pak vyplňujeme pouze v případech, kdy došlo k přeshraničnímu plnění v rámci jiného členského státu Evropské Unie.


Identifikovaná osoba


Pokud chceme být plátci DPH pouze pro přeshraniční styk, stačí se nám stát tzv. identifikovanou osobou. Je to poměrně výrazné zjednodušení administrativy a tato možnost je např. hojně využívána těmi podnikateli, kteří mají příjmy ze zahraničních reklamních systémů, případně je sami využívají k propagaci. Musíte však mít na paměti, že v rámci obchodních transakcí v Česku vystupujete stále jako neplátce. Nemůžete tedy pochopitelně ani uplatňovat odpočty DPH. Identifikovanou osobou se můžeme stát i automaticky, což vyplyne z konkrétního plnění. V tom případě máme 15 dní na povinnou registraci.


Jako identifikované osoby se nás netýká kontrolní hlášení. Podáváme pouze přiznání k DPH a souhrnné hlášení. A to v případě, vznikla-li nám daňová povinnost plynoucí z přeshraničního styku (platí pro přiznání k DPH), příp. jsme poskytli službu do jiného členského státu EU (platí pro souhrnné hlášení).


Lhůty podání


Plátce DPH může mít zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní. V případě právnických osob je ale vždy měsíční. Veškeré výše uvedené náležitosti je třeba odevzdat do 25. dne po uplynutí zdaňovacího období. U identifikované osoby je lhůta stejná a zdaňovací období je vždy měsíční.