Český katalog firem & obchodních příležitostí

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Nespolehliví plátci DPH ubývají. Je však více podnikatelů s dluhem na DPH

V uplynulém roce se snížil počet tzv. nespolehlivých plátců DPH. Dle dostupné statistiky se nejčastěji jedná o společnosti s ručením omezeným, které mají tržby do 10 milionů a sídlí v Praze. Přibývá však firem a živnostníků, kterým vznikl dluh na DPH.


Nespolehlivý plátce


Pod tímto termínem rozumíme subjekt, který je plátcem DPH a neplní si řádně některé povinnosti vůči finanční správě, které jsou mu uloženy zákonem. Problém nespolehlivého plátce spočívá v tom, že pokud s takovým subjektem obchodujeme, přenášíme na sebe riziko, že budeme ručit za nezaplacenou DPH. Proto si vždy prověřte každého plátce DPH, se kterým plánujete obchodovat, také v registru plátců. Právě zde zjistíte informace o tom, zda se jedná o nespolehlivého plátce.


Nespolehlivým plátcem se někdo nestane jen tak. Musí mít dluh na DPH minimálně půl milionu korun, případně být zapojen do podezřelých transakcí, opakovaně neplnit lhůty povinných podání apod. Také by měla být patrná účelovost nekalého jednání, nikoliv pouhé náhodné pochybení nebo zřejmý omyl. Konečné rozhodnutí je vždy na správci daně.


Rostoucí dluhy na DPH


Nějakou formu dluhu na DPH má okolo 13 000 subjektů. Asi čtyři pětiny jsou společnosti s ručením omezeným a 12 % podílu připadá na živnostníky (data k roku 2018). Abychom měli představu o konkrétních číslech, tak celkově vzato jde o:


* 8 375 firem


* 1229 živnostníků


V případě s.r.o. je trend rostoucí, u živnostníků naopak klesající. Dluh na DPH nemají jen nespolehliví plátci, ale také nespolehlivé osoby. To je další údaj, který vám dokáže zobrazit registr plátců. Termín zavedla novela z roku 2017 a důvodem je snaha zamezit podnikatelům v pokusech zbavit se označení nespolehlivého plátce zrušením registrace k DPH. Nespolehlivá osoba totiž může být i neplátce DPH, nebo osoba (či firma), která po označení jako nespolehlivý plátce zrušila svou registraci k DPH.