Český katalog firem & obchodních příležitostí

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Hrozbu přerušení provozu řeší pojištění. Zachrání firmu před likvidací

V době, kdy nastane nepředvídatelná situace a zakázky se vám rozplývají před očima, může zejména výrobní podniky postihnout nutnost provoz zastavit. Pokud je to pauza pouze dočasná, tak není vše ztraceno. Při přerušení provozu vám ale samozřejmě také utíká přísun financí, a přitom stále máte fixní náklady, které je třeba pokrýt za všech okolností. V opačném případě hrozí firmě úpadek a likvidace.


Jak se efektivně bránit nenadálým událostem?


Odpověď je vcelku jednoduchá. Pojistěte se na přerušení provozu. Zejména u výrobní firmy je to velmi žádoucí. Pojištění tohoto typu si můžete většinou sjednat jako doplňkové třeba u banky, kde už pojištěni jste z mnoha jiných důvodů. Jedná se o majetkové pojištění, které pokud je dobře sjednáno, vám pokryje ztráty spojné právě s přerušením provozu. Rozlišujeme v zásadě dva druhy výpadku provozu, proti kterým se lze pojistit:


* živelní přerušení provozu


* strojní přerušení provozu


Jak jsme již zmínili, jde často o doplňkové pojištění ke stávajícímu majetkovému pojištění. Při volbě správného pojištění je vhodné zohlednit aspekty, jako jsou poloha firmy nebo výrobního závodu, či rizika vyplývající z charakteru provozu, která mohou hrát významnou roli. Je třeba jednoduše dojít k tomu, aby vám pojištění k něčemu bylo. Musí tak pokrývat veškerá rizika, kterých se v souvislosti s možným nenadálým přerušením provozu obáváte.


Kolik budu za pojistku platit?


Je asi zřejmé, že výše celkového pojistného je vysoce individuální záležitost. V případě pojištění proti živlům se může jednat o částky od stokorun až po tisíce za měsíc. V případě pojištění na strojní přerušení může jít už o tisíce až desetitisíce korun za měsíc. Výše pojištění ovlivňují faktory jako je doba ručení, výše spoluúčasti, druh podnikání, rizikovost provozu a samozřejmě v neposlední řadě výše pojistné částky.