Český katalog firem & poptávky

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Flexibilní pracovní dobu by ocenila většina Čechů. Jaká však je realita?

V době, kdy se ve snaze udržet si zaměstnance firmy předbíhají v netradičních zaměstnaneckých benefitech, stále vede možnost flexibilní pracovní doby. V České republice tomu s výhradami však dostojí pouze Praha. Pár vlaštovek se najde také v ostatních velkých městech, ale převažující množství zaměstnaneckých poměrů s flexibilní pracovní dobou je stále především v hlavním městě. Velmi často se tento benefit vyskytuje např. u zaměstnanců v IT.


Flexibilní úvazek je obecně vhodný pro rodiče malých dětí, protože jim umožňuje jednak pracovat na plný úvazek, ale také se věnovat dětem. Obecně firmy tlačí k nabízení flexibilních úvazků nedostatek pracovních sil a jejich obtížné nalezení. V Česku je tento problém sice také, ale flexibilní pracovní dobu se firmy stále zdráhají mnohdy nabídnout.


Rostoucí zájem o netradiční benefity


Nedávný průzkum společnosti UP ČR zaznamenal ještě jednu zajímavost. V Česku je poptávka po netradičních benefitech. Patří mezi ně relaxační víkendy, adrenalinové zážitky nebo příspěvky na charitu. Takové benefity se těší zájmu i na západ od našich hranic. Měla by zde však existovat korelace mezi základními benefity, které jsou součástí standardní firemní péče a tzv. benefity bonusovými, či chcete-li netradičními. Ty by neměly nahrazovat nebo vytlačovat benefity základní, jak se někdy u nás děje, ale mělo by se jednat o doplněk k obvyklému standardu.


Čeho se jen tak nedočkáme


Zaměstnanci, nedá se říci, že překvapivě, projevili největší zájem o vskutku atraktivní benefity. Je však otázkou, nakolik jsou v dohledné době reálné a do jaké míry jde spíše o přání. Nejvíce tedy zaujala:


· pětihodinová pracovní doba


· podíl na zisku firmy


Řekněte sami, daly by se tyto benefity v dotazníku společnosti UP ČR odmítnout? U mladých do 26 let měla o pětihodinovou pracovní dobu zájem celá polovina respondentů. Podíl na zisku pak zajímal 40 % dotázaných.