Český katalog firem & poptávky

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Finanční správa nesmí zadržovat nespornou část odpočtu DPH

Dosavadní běžnou praxí bylo, že v případě pochybností nad některou z položek plnění, byl jednoduše zadržen subjektu nadměrný odpočet celý. Tato nesporná část nadměrného odpočtu se tak k firmám dostala až po ukončení řízení příslušného finančního úřadu. A takové řízení se může táhnout mnoho let. Své o tom ví i firma prodávající kovové profily, kterou však koncem února podpořil Ústavní soud.


Neúměrně dlouhá kontrola a zvůle finanční správy


Firmě prodávající kovové profily finanční úřad po dobu několika let zadržoval nespornou část nadměrného odpočtu DPH. S firmou vedla finanční správa po celou dobu řízení, na základě podezření z karuselového podvodu s ohledem na obchodování s drahými kovy. Kontrola ve firmě probíhala několik let, a i přes jasné zaměření pouze na část obchodování s drahými kovy, byla zadržována celá částka nadměrného odpočtu DPH.


Firma se marně snažila o navrácení nesporných prostředků, ale ani po opakovaných žádostech finanční úřad nevyhověl. Později vše také posvětily správní soudy, které to zdůvodnily tím, že nesporná část zkrátka nemůže být odloučena od sporné části a je třeba tak zadržovat odpočet celý.


Spravedlnost až po letech


Věc se dostala až k Ústavnímu soudu, a to na základě ústavní stížnosti firmy. Ta upozorňovala na neúměrnou délku řízení s absencí jakýchkoliv závazných lhůt k dokončení jednotlivých úkonů kontroly. To mělo dle firmy za následek:


· uvalení nepřiměřeného břemena na subjekt


· zásah do vlastnického práva (zadržování nesporné části odpočtu)


Ústavní soud věc prošetřil a jeho senát se nyní jasně vyslovil, že jednání finanční správy nemá oporu v zákoně. Výslovně uvedl, že zadržování nadměrných odpočtů je jednoznačným zásahem finanční správy do vlastnického práva subjektu. Takový zásah musí probíhat v mezích zákona a není tak možné nespornou část zadržovat po dobu několika let.