Český katalog firem & obchodních příležitostí

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

E-shop jako půjčovna? Novela zákona tomu učiní přítrž

České e-shopy už více než pět let čelí problémům s nepoctivými zákazníky, kteří si z nich dělají bezplatné půjčovny. Objevila se však naděje na změnu v podobě novely občanského zákoníku, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Ta upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího po odstoupení od smlouvy, a konkrétně pak u smluv uzavřených na dálku.


Co je tedy nového?


V současnosti spotřebitel prodávajícímu odpovídal pouze za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo vlivem nestandardního zacházení, které bylo v rozporu s povahou a vlastnostmi zboží. To je ve skutečnosti chybná transpozice směrnice EU, která danou oblast upravuje. Směrnice EU totiž hovoří o možnosti si vyzkoušet zboží a jeho vlastnosti, je možnost zboží použít, ale nikoliv používat. A právě chybná formulace v českém občanském zákoníku používání umožňovala. Jde tedy o rozdíl ve formulacích:


* použít


* používat


Zdá se to jako drobnost, ale druhá varianta, která se dostala do českého výkladu, teoreticky umožňuje z právního hlediska používání zboží bez omezení. Zákazníci velice brzy zjistili, že e-shop může sloužit také jako půjčovna. Nebylo tak nic neobvyklého, že si takový „zákazník“ zakoupit třeba drahou zrcadlovku, kterou aktivně používal na dovolené, a během uplynutí lhůty 14 dnů zboží bez problémů vrátil. Prodávající totiž musel vyplatit plnou cenu, protože zboží bylo opotřebené „pouze“ běžným užíváním.


Stanovení odpovědnosti kupujícího


Po dobu pěti let tady vlastně existovala právní situace, kdy spotřebitel nebyl žádným způsobem odpovědný za stav běžně použitého zboží. Po novele občanského zákoníku je tato odpovědnost konečně upravena a došlo tak k narovnání vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Spotřebiteli tedy zůstává možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů, ale pokud prodávající sezná, že kupující využíval zboží nad rámec seznámení se s jeho vlastnostmi a funkčností, nese zodpovědnost za snížení jeho hodnoty.