Český katalog firem & obchodních příležitostí

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!

Blog - nejnovější články

aktuálně cokoliv kolem podnikání

Chyby při realizaci průzkumu trhu. Neopakujte omyly konkurence

Přestože je průzkum trhu nezbytný pro úspěch firmy, mnoho firem s ním nepracuje správně. Pokud už si firma uvědomí jeho důležitost, je to prvním krokem k tomu, aby ji nepotkaly v průběhu podnikání problémy s uplatněním jejích produktů. Na druhou stranu, mnoho společností sice průzkumy realizuje, ale nevěnuje jim dostatečnou péči. Jaké jsou nejčastější chyby?


Zaměřte se na výsledky


Realizovat průzkum trhu je jedna věc, ale máte správně nastaven jeho obsah? Víte, na co se vlastně ptáte? Koho se na to ptáte a proč se na to ptáte? Vaše otázky v dotazníku musejí:


* sledovat jasný cíl


* zasáhnout cílovou skupinu respondentů


* poskytnout relevantní výstup


Mnoho firem věnuje pozornost svým marketingovým materiálům, ale přitom nezareaguje ani na obyčejný podnět zákazníka. Pokud se zákazníkem nekomunikujete, přicházíte o něj. Nejčastěji jsou průzkumy prováděny formou dotazníku a vy musíte bezpodmínečně vědět, proč takový dotazník existuje. Přece musíte vědět, jaké byly důvody pro jeho realizaci. Nic není samoúčelné a pokud ano, je to špatně. Musíte vědět, co má průzkum pomoci zlepšit, jinak je zbytečný. Tomu je třeba přizpůsobit skladbu otázek, a na ty je zase třeba se ptát správných lidí (cílové skupiny).


Mnoho firem k průzkumu trhu také přistupuje tím způsobem, že si nechá externí agenturou vypracovat a vyhodnotit dotazník, ale se zpětnou vazbou dále pracuje pouze minimálně. Takový dotazník je vám ale naprosto k ničemu a jedná se o vyhozené peníze.


Nechejte průzkumy ovlivnit váš byznys


Výše uvedené se děje také proto, že firmy jsou často konzervativní a nerady něco mění na svých zavedených postupech. Pokud si ale zadáte vypracování průzkumu trhu, musíte se nechat pozitivně ovlivnit jeho výsledky. Nechejte firmu růst a neduste ji zavedenými postupy jen proto, že to tak děláte roky, je to pro vás pohodlné a nedovedete si představit, že byste to změnili.